Volné pozice
Naše
hodnoty

Tradice

1850
Založení

title

1897
TATRA PRAESIDENT

title

1898
První nákladní vůz

title

1919
poprvé název TATRA

title

1923
Tatrovácká koncepce automobilu

title

1936
TATRA T 87 a Slovenská strela

title

1942
TATRA 111

title

1947
TATRA T 600

title

1956
TATRA T 603

title

1957
TATRA T 141

title

1959
TATRA T 138

title

1968
TATRA T 813

title

1972
TATRA T 148

title

1983
TATRA T 815

title

1997
TATRA TERRNo1

title

1997
TATRA JAMAL

title

1999
TATRA FORCE

title

2006
TATRA TACTIC (T 810)

title

2011
TATRA PHOENIX

title

2013
TATRA zpět v českých rukou

title

2015
TATRA PHOENIX Euro 6

title

2018
TATRA PHOENIX Euro 6 MY2018

title

2019
TATRA TACTIC 2. generace

title

2020
TATRA CZS 40

title

2021
Nejdelší TATRA na světě

title

Industrializace regionu, nejstarší nepřetržitá výroba vozidel na světě, třetí nejstarší automobilka.

Tatra není žádný start-up, ale jeden z nejstarších výrobců dopravních prostředků na světě s nepřetržitou historií od roku 1850. Tatra je příkladem flexibility, bystrosti a obratnosti. Ve své historii dokázala vždy stát na špici technologického vývoje, vymýšlet zcela nové produkty a vyrábět krásné stroje, které jsou předmětem obdivu pro své technické výkony i estetiku.

Jinakost

<strong class="color-red">Jinakost</strong>

Unikátní a jedinečná řešení, přístup, organizace a projekty.

Tatrovácký koncept vozidla je zcela unikátní a jedinečné konstrukční řešení, které je vlastní pouze a jedině vozidlům Tatra. Z toho vyplývají i jedinečné možnosti jejich využití. Naši jinakost promítáme do všech aktivit - od spolupráce se zákazníky a zaměstnanci, přes nabízené služby až po výrazně vyšší přidanou hodnotu našich produktů.  

Respekt

<strong class="color-red">Respekt</strong>

V nás i na venek, k práci a myšlenkám.
K životnímu prostředí a legislativě.

S velkým respektem, úctou a odhodláním hledíme na naši tradici. Na odpovědnou práci našich předků i současníků. Respekt je pro nás zásadní závazek udržovat a rozvíjet odkaz a vést naši výrobní společnost směrem udržitelného vývoje. Respekt k životnímu prostředí, k naší jedinečné planetě a současně k nám samotným, mezi sebou, ke každému jedinci je základem úspěchu.